top of page

הטאי צ'י צ'ואן הינו אומנות לחימה סינית עתיקה השייכת למשפחת ה- 

"אמנויות הפנימיות" 

(neijia-内家).

הטאי צ'י מתבסס על עקרונות הדאואיזם והרפואה הסינית העתיקה תוך שימת דגש על עבודה פנימית ועל שיפור זרימת הצ'י בגוף.

התרגול מחזק את הגוף, משפר את הקואורדינציה ותורם לאיזון הפנימי של המתרגל.

בשיעורים נתרגל על פי סגנון

צ'ן טאי צ'י אשר נחשב לאחד הסגנונות העתיקים ביותר בסין.

טליה קו - מורה לצ'ן טאי צ'י
אומנות לחימה טאי צ'י למבוגרים
אומנות לחימה טאי צ'י לילדים
bottom of page