top of page

שיעורים

שיעורי הטאי צ'י והתרגול האישי

 - שימו לב 
השיעורים בהנחיית טליה נערכים כעת
.באופן מקוון בלבד - למערכת השיעורים בזום


פרטים על מדריכים נוספים של בית הספר שמעבירים שיעורים פרונטליים
כאן

בשיעורי הטאי צ'י לומדים תבניות תנועה מסורתיות (בסינית-"טאו לו" או ביפנית-"קאטה") המתבססות על תנועות לחימה. השיעור נפתח בתרגילי בסיס ולאחריו לימוד ותרגול התבנית.
בשיעור משולבת גם עבודה בזוגות (פושינג הנדס) ובהמשך, לימוד תבניות תנועה עם כלי נשק סיניים מסורתיים. 
המסגרת מקנה לתלמיד כלים גם לתרגול אישי. 
השיעור הקבוצתי והתרגול האישי משלימים אחד את השני.
העבודה בקבוצה מפרה ומאפשרת למידה מן המורה, תרגול עם חברי הקבוצה והעלאת שאלות.
התרגול האישי מאפשר התפתחות אישית יומיומית והבנה מעמיקה יותר של האמנות. 
Ji 挤
עמידה.jpg
bottom of page