וידיאו

סרטון הכרות

מאסטר טאי צ'י - צ'ן בינג

סרטון הדרכה לתרגול בסיסי בבית

טליה קו - טליה צ'ן טאי צ'י

תבנית צ'ן הראשונה - חלק א

טליה קו

חלק ראשון מתוך תבנית צ'ן הראשונה

טליה קו ותלמידים ביום הטאי צ'י 2017

תבנית צ'ן השניה

מאסטר טאי צ'י - צ'ן בינג

חלק תבנית צ'ן Xin Jia Yi Lu

טליה קו מדגימה ביום הטאי צ'י 2021

מאסטר צ'ן בינג - מופע הדגמה תבנית צ'ן

סמינר טאי צ'י בישראל תל אביב 2016

מאסטר צ'ן בינג - הדגמת תבנית 13 המצגים

סמינר טאי צ'י בישראל ירושלים 2017

תבנית חרב צ'ן טאי צ'י
טליה קו בהופעת אורח, 2012, פוג'יאן, סין